ANBI en schenkingen

ANBI

De Stichting Instandhouding MRB Dorus Rijkers 1923 heeft vanaf 12 augustus 2009 de ANBI status, dossiernummer 71666, fiscaalnummer (RSIN) 821116514.

Dit heeft positieve consequenties zowel voor de Stichting als voor donaties, schenkingen, legaten en dergelijke aan de Stichting.

Hieronder volgt een korte toelichting wat dit in de praktijk betekent voor onze Stichting.

Culturele ANBI status

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de Aangifte Inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de Vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de Aangifte Vennotschapsbelasting.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI nog meer?

Een ANBI heeft een aantal belasting voordelen

- Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

- Als ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

- Voor verdere uitgebreide informatie verwijs ik u naar de web site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi

Schenkingen

Hier vemelden wij binnenkort onze schenkingen.