Onderhoud

Het onderhoud van ‘De Zeemanspot’ en de ‘Dorus Rijkers’, is in vertrouwde handen bij de ‘onderhoudsploeg’ van de vrijwilligers van het Helders Historische Reddingboten Collectief.

Binnen de groep van vrijwilligers zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd.
Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de op Willemsoord aanwezige faciliteiten.

De contacten en netwerken die de vrijwilligers hebben in de Noordkop, maken het mogelijk om ook grotere reparaties of vervanging van onderdelen uit te voeren tegen de laagst mogelijke kosten. Meerdere bedrijven beschouwen hun bijdragen als sponsoring in natura.