Asverstrooiing met de ‘Dorus Rijkers’

Asverstrooiing met de ‘Dorus Rijkers’

De ‘Dorus Rijkers’ wordt ingezet als promotieschip voor het totale reddingwezen in het Waddengebied en de Noordzee, voor vaartochten op zee en voor het uitvoeren van as verstrooiingen.  
Er kunnen 12 passagiers meevaren. Indien meer personen mee willen varen dan kan de reddingboot de Zeemanspot als tweede boot worden ingezet voor een totaal van maximaal 24 passagiers.

 
De uitrusting van de boten bestaat uit moderne navigatiemiddelen en alle mogelijke veiligheids- en reddingmiddelen.

Afscheid nemen op het water

Eenmaal komt de tijd, dat afscheid moet worden genomen van een dierbare.

Na het overlijden van een dierbare wordt gevolg gegeven aan zijn of haar wens, te worden begraven of te worden gecremeerd.
De locatie van begraven zal gebruikelijk plaatsvinden in de woonplaats.
Bij een crematie zal dit anders zijn. De urn met de as van de overledene kan geplaatst worden in een columbarium of zelfs thuis. Met enige regelmaat wordt echter de keuze gemaakt voor verstrooien van de as op land of in zee.
Voor de keuze de as te verstrooien op zee, bieden wij een waardige en persoonlijke wijze om afscheid te nemen van uw dierbare. U kunt dan een keuze maken of dit zou moeten plaatsvinden op het Marsdiep het Molengat het Schulpengat de Waddenzee of de Noordzee. (zie kaart onderaan de pagina).                                                                                                                        

Door het gebruik van oude maritieme tradities, die bij een zee begrafenis van kracht waren, maakt deze as verstrooiing tot een gedenkwaardig en onvergetelijk afscheid.

Met de Nederlandse vlag halfstok en de rouwwimpel in de mast wordt van wal gestoken en koers gezet naar de door u opgegeven locatie. Aldaar aangekomen kan door u een afscheidswoord worden uitgesproken en zal door ons een gedicht worden voorgelezen. Vervolgens kan door u, middels een door ons aangebrachte strooikoker, de as over het water worden verspreid en in geval van het gebruiken van een zout urn wordt deze met behulp van een zwenkarm in het water  neergelaten. Hierna kunt u bloemen als bloemengroet of een krans aan uw dierbare meegeven.

Ontvangst in Den Helder

Wij ontvangen u in ‘Het Schipperscafé’ van de Stichting Nautische Monumenten op de voormalige Rijkswerf Willemsoord te Den Helder of direct aan boord. 
Hier kan koffie en thee worden gebruikt en indien gewenst, kunnen wij voor u ook een eenvoudige lunch verzorgen. De kosten daarvoor zullen afzonderlijk worden doorberekend.

Ceremonie en protocol bij de asverstrooiing

Bij het inschepen aan boord van de voormalige reddingboten hangt de Nederlandse vlag halfstok en de rouwvlag op het achterschip in de ra van de voormast.

De rouwvlag

rouwvlag in top

Bij het verlaten van de Museumhaven varen wij via de Binnenhaven naar de Koopvaarderschutsluis om vervolgens via de Rijkszeehaven Het Nieuwe Diep richting de haven te verlaten en op te stomen naar de door u gekozen locatie.

 

Ter plaatse aangekomen, zal afhankelijk van de stroomsterkte de motor stationair draaien.U heeft hier de gelegenheid om, als afscheid, het woord te voeren. Hierna wordt een gedicht voorgelezen waarna de as uitgestrooid c.q. de urn te water gelaten dit gevolgd door het strooien van bloemen en de eventueel meegebrachte krans(en) in het water te leggen.

Vervolgens worden drie rondjes om de uitstrooiingsplaats gevaren. Bij elke ronde volgt een korte stoot met de scheepshoorn. Bij het verlaten van de ceremonieplaats wordt gedurende zes seconden met de scheepsfluit een laatste groet gebracht.

De Nederlandse vlag wordt vol voor gehesen en de rouwvlag neergehaald.

Tijdens de terugreis is er aan boord gelegenheid tot het nuttigen van koffie/thee met een plakje cake.

De gehele ceremonie neemt, vanaf het tijdstip van vertrek tot terugkeer in de haven en afhankelijk van de door u gekozen locatie, minimaal 3 uur in beslag.

Afsluiting

Water rond Den HelderBij de afsluiting van de ceremonie aan boord .ontvangt u een Certificaat met daarop weergegeven een zeekaart met de locatie waar de ceremonie heeft plaatsgevonden.

Ongeveer twee weken na de as verstrooiing ontvangt u van ons e.v.t. gemaakte foto’s van de ceremonie als aandenken.

Voorbereidingen

De uitvoering van deze gebeurtenis geschiedt door en met u. Alles is bespreekbaar. Wij beschikken over apparatuur waarmee de as vlak boven het wateroppervlak uitgestrooid kan worden, opdat geen last van de wind wordt ondervonden. Niet ongebruikelijk is het gebruik maken van een zout-urn. Deze lost op in zee. Hiermee wordt de as niet verspreid door de wind.

Bijzonderheden

Indien er in uw programma voor de dag voldoende ruimte is, bestaat de mogelijkheid dat wij u naar Oudeschild op Texel varen, waar u enige tijd kunt doorbrengen met o.a. een bezoek aan het Museum ’Kaap Skil’ in Oudeschild. Ook zou u in Den Helder het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers kunnen bezoeken dat nabij onze ligplaats op 200 meter afstand van onze ligplaats is gevestigd. Een bezoek aan het Helders Marinemuseum, op hetzelfde terrein behoort ook tot de mogelijkheden.

Tarieven

Het tarief voor de verzorging van de asverstrooiing bedraagt € 475,– uitgaande van het inzetten van 1 boot.
In een weekend geldt een toeslag van € 60,–.
Per tocht kunnen maximaal 12 personen mee per boot. Bij het inzetten van een tweede of derde boot wordt vooraf overlegd over de extra kosten.

De tarieven zijn inclusief BTW.

Aanvragen asverstrooiing

Alle velden met een * moeten worden ingevuld.

Gegevens aanvrager
Voorletter(s) of voornaam en achternaam of naam organisatie
Straat en huisnummer
Betreft asverstrooiing van
Voorletter(s) en achternaam
:
Het maximum is 36.