Subsidiënten

Ten behoeve van bijvoorbeeld groot onderhoud, waarvoor diensten en materiaal moeten worden ingekocht, worden fondsen,
overheden en ondernemingen benaderd.
Overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving, worden begrotingen bij de aanvragen gevoegd.

Ook voor deelname aan grote evenementen worden subsidiënten benaderd. Samen met de andere boot van het Helders
Historische Reddingboten Collectief, ‘de Zeemanspot’, wordt bijgedragen aan het uitdragen van belangwekkende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke educatieve component van de activiteiten.