Informatie over de Stichting

Stichting Instandhouding motorreddingboot Dorus Rijkers 1923

In 2009 stond de nu 94 jaar oude motorreddingsboot Dorus Rijkers te koop. De boot lag in de haven bij de Stichting Nautische Monumenten te Den Helder weg te roesten. Door de heren T. Lantau en S.E. Wiebenga werd toen de gedachte geopperd de boot te kopen. Gestart werd met de oprichting van de stichting waarna op 12 augustus 2009 de boot werd gekocht. 

Renovatie van de Dorus Rijkers

Na de overname van de Dorus Rijkers volgde een langzaam proces van renovatie. Werd aanvankelijk gedacht dat de motor met enkele kleine reparaties in gebruik kon worden genomen  bleek het toch verstandig om de motor uit de boot te halen. Iets waar in de begroting niet was voorzien. Daarbij had de stichting het geluk dat een aantal oud werktuigkundigen van de Koopvaardij zich aanmeldden als vrijwilligers. Het vrijwilligersteam bestaat vandaag de dag uit 9 man en zet zich onbaatzuchtig in voor dit project. Zij hebben een schat aan nautische ervaring en scheepstechniek als ook op het gebied van het reddingswezen en hebben als doel de Dorus Rijkers voor het nageslacht te bewaren.

Grote ondersteuning en inzet

Het project kreeg haar eerste financiële ondersteuning van het Huisduinerkoor. Gevolgd door het VSB-fonds; Pr. Bernhard Cultuurfonds; De Raboton, Dorus Rijkersfonds; Cornelis Fop Smit Fonds; Het Helders Bedrijfsleven; De Rotary Den Helder.

 

Het project kreeg voor de revisie van de motor en machinekamer grote ondersteuning van de MAROFF (Maritiem officier) opleiding van het ROC te Den Helder. Mede dankzij hun inzet werden grote stappen gemaakt  in de restauratie. Dit resulteerde uiteindelijk dat  op 8 juni 2013 een eerste succesvolle proefvaart van de Dorus Rijkers op het Noord-Hollands kanaal kon worden gemaakt. Drie jaar eerder dan verwacht.

 

Niet alleen het aanpakken van de machinekamer en de motor gebeurde met behulp van leerlingen MAROFF en het ROC Den Helder (www.rockopnh.nl), maar ook het voor- en achter verblijf van de Dorus Rijkers door leerlingen van het Hout en Bouwcollege Amsterdam. (www.hmcollege.nl).
Dit laatste onder leiding van hun mentor Dhr. Bert van Baar, tevens eigenaar van de Helderse Bootbouw School op de voormalige Rijkswerf Willemsoord. (www.bootbouwschool.nl)
Deze leerlingen kregen als eind examen opdracht het intimmeren van vóór- en achter-verblijf, hetwelk bestond uit niet alleen het opnieuw intimmeren van de verblijven maar deze ook meubileren. Het resultaat zijn prachtige kooien met bergladen, een bergkast en een wasbak in het voorverblijf en in het achter verblijf eveneens kooien en een keukenmeubel.
Naast niet alleen financiële steun door verschillende Helderse bedrijven en Landelijke organisaties werden ook grote materiele bijdragen verkregen.
Ook werden diverse donaties ontvangen van m.n. particulieren uit Den Helder.
 
De bodem van onze ‘schatkist’ bereikt

Onvoorziene kosten als het verwijderen en reviseren van de motor, het reviseren van de keerkoppeling, het renoveren van de machinekamer en het aanmaken van een nieuwe schroefas waren niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting. Ook de kosten voor de renovatie van de verblijven bleken groter dan gepland. Dit alles sloeg een fiks gat in de financiële positie.

Om met passagiers te kunnen varen moesten er veiligheidsmiddelen, navigatieapparatuur en een radar komen. De bodem van onze ‘schatkist’ naderde snel en de renovatie dreigde te stagneren. Een beroep op het Waddenfonds resulteerde in een royale bijdrage welke samen met de Provincie Noord-Holland werd verleend. Met deze bijdrage kon het renovatieproces worden voortgezet.

 

Medio augustus 2016 vond een schouw van de Dorus Rijkers plaats om vast te stellen of de boot voldeed aan de eisen voor de toekenningstitel “Varend monument”. De schouw werd met glans doorstaan en de wimpel ‘Varend Nautisch Monument’ verkregen. Het renovatieproject werd op 20 september 2016 op feestelijke wijze, varende op het Noord-Hollandskanaal, afgerond met het hijsen van de wimpel.

Betekenisvolle activiteiten

Ondanks dit alles zijn wij nog steeds afhankelijk van financiële middelen voor het onderhoud en de instandhouding van de Dorus Rijkers. De doelstellingen van de stichting zijn het restaureren en beheren van varende monumenten. Een ander doel is het drijvend en in stand houden van deze monumenten en in het bijzonder de motorreddingboot Dorus Rijkers. De stichting heeft geen winstoogmerk en probeert door middel van het werven van donateurs en sponsors aan voldoende financiële middelen te komen om deze doelstellingen te behalen. Dit om het uitvoeren van verschillende activiteiten voor bijvoorbeeld het zeevaartonderwijs en andere activiteiten als as-verstrooiingen en kransleggingen op zee en betaalde vaartochten mogelijk te houden.

Het bestuur

Als bestuur doen wij een oproep aan iedereen die ons financieel wilt steunen. Wilt u, voordat u eventueel het besluit neemt om een donatie te doen, eerst een kijkje aan boord van de Dorus Rijkers nemen? Dat kan! Wij vertellen u graag meer over de boot, de stichting en op welke manier uw bijdrage wordt besteed.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de heer  P. Schaap via telefoonnummer  06 53 79 55 08 of per e-mail.

Het bestuur bestaat uit de heren A.J.W.M. Rijpert (voorzitter), R. Kwast (secretaris), H. Hummel (penningmeester), T. Lantau (lid), P.A. Schaap (lid) en W.Dobber (PR en Fondswerving HHRC)