Lijst van eigenaren

EIGENAREN MRB DORUS RIJKERS (1923)

00-00-1921

Werf: Roland Werft (Vertens), Bremen
[de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

00-00-1923

NZHRM: Indienststelling te Den Helder (vanaf 15-11-1949: KNZHRM)
[de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

00-00-1952

KNZHRM: Reserveboot                                                                                                                [de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

00-00-1955

KNZHRM: In dienst op Scheveningen                                                                                             [de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

00-00-1961

KNZHRM: Reserveboot                                                                                                                [de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

30-09-1965

KNZHRM: Verkocht aan Walter Couwenberg door bem. van Maritiem Bureau Den Brave (prijs NLG 13.500,00). Thuishaven wordt KWV De Kaag te Warmond                                                               [de Reddingboot nr. 100, pag.4234]

13-09-1967 Nieuwe eigenaar Job Pieter Groen (1919-1989) te Scheveningen
Tot 25-05-1971 Naar verluid in gebruik als sportvissersvaartuig ‘Coen Bot’ in Scheveningen
??-??-????  
25-04-1974

Naam: Coen Bot. Aanvrage tot teboekstelling: Harm Perdok (overige gegevens zie onder 20-05-1974 ‘Teboekstelling’).

Schip is nimmer eerder te boek gesteld. Bewaring: Groningen, dagregister deel 31 no. 384 (nummer rechtsboven: 166/4615-24), naam: „Coen Bot”, sportvisserijschip, Harm Perdok, stuurman koopvaardij, West Terschelling Reedekkerstraat 15 (later: Schiermonnikoog, Tuntelerstraat 1). Wijziging adres eigenaar: 166/4615wijziging adres domicilie: 175/154. Door deze eigenaar herdoopt in Simonszand ?? (nr. wijziging 167/129)                                                                           [overzichtskaart akten Kad.Gr.]

Aantekeningen: definitief gebrand 4614 B GRON 1974 blijkens getuigschrift geboekt op het dagregister d.d. 30-05-1974 in deel 31 nr. 450. Overschr. 167/129. Inschr. 74/31. Overschr. 175/154, 207/74, 208/14 (kopie kadaster Groningen)

15-05-1974

Meetbrief voor binnenvaartuigen, die niet ingericht noch bestemd zijn voor het vervoer van goederen.” (1e meting) Metingdistrict Amsterdam, nr. 23484                                                    (Scheepsmetingsdienst Amsterdam)

Naam: Simonszand. Eigenaar: niet genoemd. Recreatievaartuig (sportvisserij), Nr. A23484 ingebeiteld achterwand stuurhuis, BB -zijde.
Hypotheekmerk = 4615 B.GRON. 1974 = ingebeiteld BB -zijde achterwand dekhuis            [documentatie St. mrb DR 1923]

 20-05-1974

Teboekstelling Kadaster Groningen : Merk: 4615 B GRON 1974

27.05.1974

Inschrijving hypotheekakte (dagregister 31/419, deel 74 nr. 31)
Bedrag der schuld: NLG 25.000,00                                                                                (overzichtskaart Kadaster Groningen)

01-04-1978

Schip aanvaard door Beukema zie verkoopakte d.d. 26-09-1979 (24-09-1979)

26-09-1979

In bewaringneming verkoopakte d.d. 24-09.1979: koopsom NLG 35.000,00

Naam: Simonszand, verkoper: Harm Perdok, Sinteblom 5, Schiermonnikoog. Koper: Pieter Beukema, Schoolstraat 72, Uithuizen. Koper heeft het verkochte reeds op 1 april 1978 aanvaard en vanaf die datum zijn alle lasten voor hem. Dagregister deel 34 nr. 522. Nummer rechtsboven 207/74-91        (kopie via Kadaster Groningen)

naam: Simonszand nieuwe eigenaar: Gerrit Pieter Beukema, magazijnmeester, geb. 17-04-1951 te Uithuizenadres: Schoolstraat 72, Uithuizen.
Wijziging eigenaar: 207/74. Wijziging adres: 208/14
[overzichtskaart akten Kad.Gr.]

19-11-1979

Dagtekening der doorhaling van de hypotheek van NLG 25.000,00 (zie 27.05.1974), nummer: 254

10-07-1981

Brief Deutz Holland Service met technische gegevens Deutz-Brons.

Scheepsnaam: ?? (genoemd wordt: Dorus Rijkers, vanwege oude naam ?) Eigenaar: ??
Brief gericht aan dhr. G.P. Beukema, Schoolstraat 72, 9981 AP Uithuizen. De eigenaar of de reparateur?
[documentatie St. mrb DR 1923]

??-??-?? Verkoop door Hr. G.P. Beukema aan Mevr. E.A. Siebenga                                                                 (zie in akte van scheiding en deling opgenomen d.d. 19.02.1988)
09.03.1983

Dagtekening inschrijving hypotheekakte (dagregister 35/3013, deel 106 nr. 30). Bedrag der schuld: NLG 95.000,00 (samen met een ander schip).                                                                    (Overzichtskaart hypotheken kadaster Groningen)

Inschrijving hypotheekakte van 2 schepen + huis van Gerrit Pieter Beukema, ook handelende onder de naam „Rederij de Vleet”                                                                                                          (kopie kadaster Groningen)

01.07.1987

Onderhandse verkoop van de boot Simonszand.
Verkoopster: Mevr. Elzina Anna Siebenga, Nieuwendammerdijk tegenover 393, Amsterdam.
Kopers: Hr L.D. van Duyvenbode en Mevr. T.A.E.M. de Wit te Katwijk. (adres zie 19.02.1988, opname akte van scheiding en deling). Van deze verkoop is geen akte opgemaakt (wel een kwitantie).

18.02.1988

Doorhaling in hypotheekregister van hypotheek van NLG 95.000,00.45 (zie onder 09.03.1983)

19-02-1988 naam: Simonszand, nieuwe eigenaar: Theresia Adriana Elisabeth Maria de Wit, verpleegkundige, geb. 17-10-1959 te Katwijk. Adres: Wega 17, Katwijk

Wijziging eigenaar: 271/36, wijziging adres: 271/113.

Door deze eigenaar de naam gewijzigd in Dorus Rijkers ?? (nr.271/113)                             [overzichtskaart akten Kad.Gr.]

 19-02-1988

In bewaringneming akte van scheiding en deling (d.d. 18-02-1988) van een onverdeeldheid, c.q. de boot Simonszand. Waarde NLG 40.000,00.
Tussen: Leendert Dirk van Duyvenbode, machinist, wonende Wega 17, 2221 ND Katwijk en Theresia Adriana Elisabeth Maria de Wit, verpleegkundige, wonende Wega 17, 2221 ND Katwijk

De boot gaat naar T.A.E.M. de Wit

Deze boot is onderhands gekocht op 01.07.1987 van Mevr. E.A. Siebenga (zie onder datum 01.07.1987). Dagregister deel 37 nr. 3206. Nummer rechtsboven 271/36-45.                               (kopie via Kadaster Groningen)

04-10-1990

BTW -Verklaring voor een pleziervaartuig. Douane post Alkmaar nr. 011767
Scheepsnaam: niet genoemd  Eigenaar: niet genoemd.

Zelfde Hypotheekkenmerk als op 15-05-1974. Alkmaar. nr. 011767                                   [documentatie St. mrb DR 1923]

21-06-1994

Taxatierapport.
Scheepsnaam: Simonszand
Eigenaar: Dhr. M. (Max) J.P. van der Velde, Oane Ie 38, 9083 AH Leeuwarden.                              [archief St. mrb DR 1923]

22-06-1994

naam: Dorus Rijkers. Nieuwe eigenaar: Max Johan Piet van der Velde, horeca ondernemer, geb. 21-01-1947 te 9083 AH Leeuwarden, adres: Oane Ie 38, 9083 AH Snakkerburen (Leeuwarden).

Wijziging eigenaar: 317/6, wijziging adres: 317/6.                                                        [overzichtskaart akten Kad.Gr.]

22.06.1994

Aanbieding onderhandse akte van levering d.d. 03.07(???).1994 van de DORUS RIJKERS (stond oorspronkelijk SIMONSZAND in de akte, maar dit is doorgehaald) koopsom: NLG 27.000,00.
Door: Mevr. T.A.E.M. de Wit, Wega 17, Katwijk
AAN: Hr. M.J.P. van der Velde, Oane Ie 38, 9083 AH Leeuwarden.

Akte opgesteld door J.Hukema, beëdigd scheepsmakelaar, Parkweg 94, Haren (geb. 20-10-1911). In handschrift eronder: pers. gegevens verkoopster: wonende Hoven 1, Schagen (dit klopt niet met het adres van verkoopster in het hoofd van de akte, ww), nummer rechtsboven: 317/6-9.                   (kopie akte van aanbieding, Kadaster Groningen)

15-12-1995

Aankoop van Max van der Velde door Hans Jongejan, de huidige eigenaar. Wijziging: 332/34.         (overzicht kadaster Groningen d.d. 31.12.2002)

15-12-1995

Aanbieding van akte van vervreemding d.d. 13.12.1995 van het motorschip ‘Dorus Rijkers’.
Van: M.J.P. van der Velde, adres zie boven.
AAN: Johannes Marinus Jongejan, gemeenteambtenaar, Herman Costerstraat 45, Den Haag. Koopovereenkomst d.d. 24.10.1995 ten gebruike als pleziervaartuig. Koopprijs: NLG 70.000,00Nr. rechtsboven: 332/34-51.                                                                                                           (kopie Kadaster Groningen).

OPROEP: Indien U aanvullende gegevens over deze opgave van eigenaren heeft, wordt U vriendelijk verzocht contact met Ruud Kwast op te nemen zodat we de historie van de DORUS RIJKERS zo kompleet mogelijk kunnen maken!!

0223-642653 of e-mail.