Van Bouwplan tot oplevering

Den Helder vraagt om een nieuwe reddingboot (klikken)

Bouw van de ‘Dorus Rijkers’ 1923 

Duits document betreffende de nieuwbouw  

Officiele indienststelling van de “Dorus Rijkers”

De Dorus Rijkers is een van de oudste Nederlandse reddingboten

 

 

 

Bouw van de ‘Dorus Rijkers’ 1923  (Bron: KNRM)

 

In verband met de hoge staalprijzen in Nederland aan het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw, was de Reddingmaatschappij genoodzaakt uit te wijken naar het buitenland.
De bouw vond plaats vanaf 1922 bij de Rolandwerft in Hemelingen nabij Bremen. Oplevering vond plaats in 1923.
De boot werd uitgerust met een voorziening om te slepen, een springnet voor schipbreukelingen, een eenvoudig zeiltuig en twee ankers met elk 100 meter ankerketting.

 

 

De geklonken romp is gemaakt van Siemens Martin-vloeistaal. De boot heeft een dubbele bodem, zeven dwarsscheepse waterdichte schotten en 32 waterdichte compartimenten.
Het kloppend hart bestaat uit een 4-cilinder Deutz-Brons dieselmotor met een vermogen van 100 pk, waarmee een snelheid kan worden behaald van ruim 8 knopen.

Als eerbetoon aan de bekendste redder van ons land kreeg de boot de naam ‘Dorus Rijkers’.

 

 

 

 

 

De Rolandwerft en zijn geschiedenis                                                           


In december 1913 werd de werf opgericht door de scheepsbouwkundig architect Vertens en de zakenman Riechmann.
Als werflocatie werd de plaats Hemelingen nabij Bremen, aan de Neder-Wesergekozen.
Aanvankelijk richtte men zich op de bouw van binnenschepen en jachten. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
werden voornamelijk snelle patrouilleboten, mijnenvegers en onderzeebootjagers gebouwd.

In 1926 werd de werf overgenomen door de scheepsbouwingenieur Erich O. Schierenbeck. Op dat moment werden binnenschepen en kleinere, zeewaardige schepen gebouwd.
Door de Tweede Wereldoorlog richtte de werf zich opnieuw op de marinebouw. In de laatste dagen van de oorlog werd 80% van de werf verwoest.
Na de oorlog werd de werf opnieuw opgebouwd en op 18 mei 1950 liep het eerste schip, een kustvaarder van 300 BRT;

van stapel. In de volgende jaren werd de Rolandwerft verder uitgebreid met de vestiging in Ganspe. Bij het 50-jarig jubileum van de werf in 1963, kon men terugkijken op de bouw van totaal 262 zeeschepen op de locaties Hemelingen en Ganspe. Er werden behalve marineschepen en kustvaarders ook tankers, zeeslepers en offshore-suppliers gebouwd. Ook  de ‘Dorus Rijkers, gebouwd in 1922/23 behoorde tot de  bouworders. 

 

In het voorjaar van 1972 werd het faillissement uitgesproken en op 1 juli van dat jaar werd de werf voortgezet door Detlef Hegemann.
Na de overname hield de werf zich bezig met reparatie en verbouw van binnenschepen, alsmede met sectiebouw voor derden. In 1977 werd weer begonnen met nieuwbouw en breidde het bedrijf zich uit tot de huidige omvang..  

In april 2010 werd de Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG verkocht aan de Lürssen Gruppe in Bremen.
De werf beschikt op dit moment over 3 scheepsbouwhallen, een portaalkraan met langs- en dwarrails almede een afbouwkade.

Bron: CPU-ing

 

Officiele indienststelling van de “Dorus Rijkers”te Den Helder daarbij aanwezig ook Dorus Rijkers zelf.

Uit; De Heldersche Courant ,17/07/1923;p.2/6.

De “Dorus Rijkers”

Heden morgen 10 uur had in de receptiezaal van het Kon. Instituut de plechtige overdracht plaats van de nieuwe motorreddingboot “Dorus Rijkers” aan het plaatselijk bestuur der N. en Z-H. Reddingmaatschappij. Daartoe waren aldaar aanwezig; Kolonel Lam, commandant van het Instituut, voorzitter plaatselijk bestuur, de heeren Wiersma, Kolster en Boldingh, leden van het plaatselijk bestuur; voorts van het hoofdbestuur te Amsterdam de heeren Tegelberg, directeur der Maatschappij “Nederland”, voorzitter en de Booy, secretaris. Verder de Schout-bij-Nacht, Fock, met diens adjudant, de burgermeester van Helder, oud-schipper Dorus Rijkers, en de heeren Bot en Eelman, resp. schipper en machinist van de nieuwe boot.

De heer Tegelberg herinnerde aan den eervollen naam, dien de boot droeg. Deze reddingboot is toegerust met de modernste hulpmiddelen, en wij hopen, dat haar loopbaan even succesvol moge zijn als die van haar naamgever.

Moge Dorus Rijkers veel plezier beleven van zijn petekind! Lang is een dergelijke boot een onzer vurigste wenschen geweest en lang ook heeft het geduurd eer zij er was. Er komt heel wat voor kijken alvorens zij gereed is, en geheel bemand.

Thans is alles klaar, en het is het beste wat er op dit gebied is. Wij beseffen de zware taak van een plaatselijk bestuur aan de hooge eischen van tegenwoordig te voldoen. Maar de zwaarste taak is die van den schipper; daarvoor wordt een helder oordeel, een kloeke geest vereischt, en de verantwoording berust voor een groot deel bij hem. Gelukkig, dat ons Hoofdbestuur schipper Bot kent als een uiterst betrouwbaar man.

Nadat spr. den Burgermeester en Schout-bij-Nacht dank heeft gezegd voor hun tegenwoordigheid, draagt hij aan Kolonel Lam, de voorzitter van het plaatselijk bestuur, de boot over.

Met genoegen verklaart kolonel Lam haar te aanvaarden, vertrouwende, dat de bemanning te allen tijde beschikbaar zal zijn voor de boot.

Oud-schipper Theod. Rijkers, de borst vol medailles, treedt naar voren om een enkel woordje te spreken. Het doet spr. veel genoegen, dat men de boot zijn naam heeft gegeven. Spr. zelf is zeer gelukkig geweest bij zijn reddingen, doch hij hoopt, dat zijn opvolger nog meer geluk moge hebben dan hij.

De Burgermeester brengt den dank van het Gemeentebestuur over om deze boot voor Helder beschikbaar te stellen. Als de ferme kerels, die ervoor noodig zijn beschikbaar zijn, is het succes van de reddingen verzekerd.

Spr. wijdt een dronk aan bestuur en bemanning.

De heer C.Bot, schipper van de “Dorus Rijkers”, dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt, dat dit nimmer beschaamd zal worden, en men veel genoegen van deze boot zal beleven.

Tenslotte spreekt ook Schout-bij-Nacht Fock een gelukwensch uit. Ook spr. ligt deze zaak na aan ’t hart.

Na afloop, en na het drinken van den eere-wijn, begaf het gezelschap zich aan boord van de in de haven liggende “Dorus Rijkers”voor het maken van een kort zeetochtje, waartoe het weer bijzonder medewerkte.

 

Dorus Rijkers een van de oudste Nederlandse reddingboten

 

De „Dorus Rijkers”(1923-1965) is een van de oudste Nederlandse motorreddingboten. Zij werd genoemd naar de bekende Helderse redder „Opa” Dorus Rijkers. (Voor de „Dorus Rijkers” waren reeds zes motorreddingboten en twee stoomreddingboten (Van de „Zuid”) in de vaart gebracht. De oudste motorreddingboot van de „Noord” is de „Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg”, gebouwd in 1907 en in 1908 in Scheveningen gestationeerd)