Diversen

 

Maidentrip vanaf de werf in 1923

Aan welke eisen moet een kandidaat stuurman in 1937 minimaal voldoen? (klikken)

10 oktober 1934 Demonstratie voor de kust van Egmond

Uit de Heldersche Courant van 02-06-1939

Instructies motordrijver 1945

Aanvraag voor de verstrekking van rum op 2 november 1946

Ontvangst noodrantsoenen 2 februari 1946

KNRM items uit het Noord-Hollands Archief te Haarlem

Aanvraag verbruiksartikelen 28 september 1950

De reddingboot komt. Een boekje dat destijds is uitgeven door de Rijkspostspaarbank

Met de ( Dorus Rijkers) Bot Coen naar Bergen op Zoom uit de Waterkampioen

Aankoop Dorus Rijkers door de burgemeester van Den Helder Datum: 23 Januari 2006

Uit; het dagboek van H de Booy 1923

http://www.egoproject.nl/archief-debooijfamilie/Fragmenten%20Reddingmaatschappij.htm

1923

Donderdag 18 januari. ‘s Morgens ½ 10 op bureau. Per tram naar de Rolandwerft Vertens. Mevr. Vertens al dadelijk min of meer bokkig en na enig gepraat over beproeven onderdruk van de dubbele bodem verregaand onhebbelijk. Het kantoor verlaten en de boot bezien. Deze is thans van buiten geschilderd. […] De boot wordt klaargemaakt om te water te laten. De schilder bezig met het opschilderen van de initialen NZHRM in de zijde en de naam Dorus Rijkers. De patrijspoorten zijn aangebracht. De zeilen gezien, niet veel zaaks.

Zaterdag 20 januari naar Prof. Vossnack te Delft om met hem te spreken over de al- of niet noodzakelijkheid van het persen onder druk van de dubbele bodem der Bremer boot en andere zaken. Maandag naar stad en vind ik brieven uit Bremen die maken dat ik er weder heen moet. [dit gebeurt 26 en 27 jan., er worden gesprekken gevoerd met een Dr. Edgard en verder Vertens, c.s. en hun advocaat; de inhoud van die gesprekken niet opgetekend].

Vrijdag 23 maart 1923. Naar de Rolandwerft. Mentz is daar bezig aan de rekening van het bijwerk, die mij ‘s avonds erg bijgewerkt wordt aangeboden. Intussen hebben wij gecompenseerd en de boot aan de Tiefer gelegd. De rekening van het bijwerk is ruim 8 miljoen Mark en 150 gld. en ik zet er mijn poot maar onder. Mentz tot het laatst onhebbelijk, zodat men lust heeft hem van de trappen te gooien. De conferentie eindigt met een fles Rijnwijn op kosten van Mentz. Wat een comedie is het toch in de handel.

Zaterdag 24 maart 1923. Olie geladen in Nordenham, dit duurt 4 uren. ‘s Avonds 12.30 te Wilhelmshafen en de nacht doorgebracht in de kajuit, onder de fok en later op de bank zittend, pratend met Neuhaus over „het Leven”. Beroerde nacht. Ik had niet veel lust in de kooien vooruit.

Zondag 25 maart 1923. Het was een dikke mist ‘s morgens vroeg. Een beetje warm geworden in de kamer van een sterk gebouwde vuile sluiswachter. Diarrhee . Met Neuhaus naar allerlei autoriteiten om gedaan te krijgen dat wij door mogen op Zondag naar het Wilhelmshafen-Emden kanaal. ‘t Lukt eindelijk. ‘t Kanaal is afschuwelijk. Nauw en veel bruggen en sluizen. ‘s Avonds te Wiesede. Vruchteloze pogingen om daar een onderdak te vinden. Geslapen op de bank van de kajuit en volgens mededeling van Neuhaus sterk gesnurkt.

Maandag 26 Maart 1923. Door naar Delfzijl. Prachtige avond. Geslapen bij Toxopeus waar ik heel hartelijk werd ontvangen. Ik was al tamelijk ziek toen.

Dinsdag 27 maart 1923. Een derde man geëngageerd genaamd Berend Kip, een dikke kerel, die ons door de binnenwateren door Groningen naar Zoutkamp loodst waar wij slapen. Ik in het hotel. Voel mij zeer matig.

Woensdag 28 Maart 1923. Om 6 uur vertrokken. Koud beroerd weer en om 12 uur aangekomen te Leeuwarden voor het huis van Nella en Theo.

 

Ik voel mij ellendig. Om ½ 3 kwamen vele bewoners van Leeuwarden de motorreddingboot Dorus Rijkers bekijken. ‘s Avonds een lezing over Reddingmaatschappij in de Leeuwarder bioscoop, een treurige vieze gelegenheid. De plaatjes onduidelijk. Dit en mijn koorts maken dat ik alles maar vlug afmaak. De films zijn in ieder geval mooi en we hebben ‘s middags en ook nu geld opgehaald en het aantal contribuanten is sterk vermeerderd.

Donderdag 29 Maart 1923 is de Dorus Rijkers vertrokken en ga ik namiddag 1 uur per trein in de 1e klasse en ik heb koorts en kom ‘s avonds thuis.

9 april 1923 Maandagmiddag naar de Dorus Rijkers die aan de kop van de Handelskade ligt na het compenseren van het kompas. Dorus Rijkers is er geweest en heeft staan zwetsen aan de wal. „Dat werk deet ik nu vroeger voor niks, daar wordt tegenwoordig f 1300.- voor betaald enz.

Uit; archief Familie De Booij

Het gebeurde op 10 oktober 1934

 

 

 

De Noord-Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, welke op 11 november het 110-jarig bestaan viert, hield woensdag nabij Egmond aan Zee een demonstratie met twee harer reddingboten. De „Dorus Rijkers” te midden der woeste baren. Deze frapante opname werd gemaakt vanaf de reddingboot „Neeltje Jacoba”.

 

 

uit; de Heldersche Courant van 02-06-1939;

Onderhoud en vernieuwing.

Wat het onderhoud en de vernieuwingen van de „Dorus”betreft, lezen wij het volgende:

De motor kreeg periodiek onderhoud bij Machinefabriek en Reparatiebedrijf J. H. Keller v.h. Deutz, te Rotterdam; voorts werd een nieuwe regulateur aangebracht, hetgeen een groote verbetering bleek te zijn. Ook aan het schip werden eenige verbeteringen aangebracht; de steunen van het springnet werden verplaatst, de lantaarnbakken vernieuwd, een patrijspoort aangebracht in het schot tusschen motorkamer en achterverblijf, een nieuwe trap in het voorlogies geplaatst, een werkbank met gereedschapskistje aangebracht in de machinekamer. Voorts werd een toegangsklep aangebracht in het dek boven de w.d. afdeeling tusschen voorlogies en kettingbak. dit compartiment zal worden gebruikt voor het opbergen van oliegoed.

Eind Augustus liep de „Dorus Rijkers”ernstige bodemschade op tengevolge van het stooten op een zich onder water bevindende strekdam; enkele platen moesten worden vernieuwd; de kosten der reparatie waren door verzekering gedekt.

Aanvraag voor een verstrekking van rum 2 november 1946

 


 

 

Aankoop Dorus Rijkers door de burgemeester van Den Helder Datum: 23 Januari 2006

 

 

Volledige tekst:
Geachte Burgemeester,
die reddingboot „Dorus Rijkers” mag geen plezierjacht worden van een of rijke patser, noch een commercieel gerunde boot voor sportvissers.
U moet dit schip doen laten aankopen door een door U op te richten stichting „Dorus Rijkers” en in de vaart houden als statievaartuig van de gehele Heldersche Gemeenschap. Uw voetballers kunnen er mee te voetballen naar Texel, Vlieland, Terschelling , Ameland, Schiermonnikoog, Wieringen en Urk.
Uw schoolkinderen maken vakantiereisjes rond de Waddenzee en naar de Kaag of de Friesche meren. Uw bejaarden gaan er mee naar de markt in Schagen en Alkmaar. En als Uw Gemeentebestuur Gasten heeft laat U hen de Noordzee ruiken. Als U de boot bij sportevenementen (voetballen, roei- en zeilwedstrijden) dan als escortevaartuig inschakelt, krijgt U zeer zeker zeker subsidie van Sportfederatie en het nieuwe departement (buitenrecreatie!). En de boot mag niet worden veranderd. ‘t moet een oldtimer worden; een museumschip. In de kajuiten hangt U ingelijste oorkonden en medailles van redders. Groot Brittanje heeft z’n museumpubs; wij onze (drankvrije) museumboats.
Op Terschelling groeien bovenstaande plannen rond de reddingboot Brandaris
Sportfederatie?? en departement zijn al op de hoogte en staan niet afwijzend.
U kunt het bovenstaande het beste bespreken met twee of drie versierders??
Aan al die overal zwaar aan tillende figuren heeft U niets.
Met de meeste hoogachting,
Uw dienstvaardige en vermaakblievende xxxxx

[ingekomen 23-9- ‘65]
Dit was nog niet zo gek gezien door deze persoon in 1965.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Helder voor tonnen
een herenbasketbalploeg gesubsidieerd (onder de naam van de medesponsor Cape Holland !!) onder het mom van stadspropaganda.
Afgelopen maand is de ploeg
failliet gegaan en opgeheven omdat ze meer uitgaf dan er binnenkwam.
Dat geld had beter in de Dorus gestopt kunnen worden!

 

Instructies motordrijver per 1945

 

Ontvangst noodrantsoenen 2 februari 1946

 

Aanvraag verbruiksartikelen 28 september 1950