Diversen

 

Maidentrip vanaf de werf in 1923

Aan welke eisen moet een kandidaat stuurman in 1937 minimaal voldoen? (klikken)

10 oktober 1934 Demonstratie voor de kust van Egmond

Uit de Heldersche Courant van 02-06-1939

Instructies motordrijver 1945

Aanvraag voor de verstrekking van rum op 2 november 1946

Ontvangst noodrantsoenen 2 februari 1946

KNRM items uit het Noord-Hollands Archief te Haarlem

De twee reddingen van zeevaartschoolscholier Pieter Kalis in 1947 en 1950 (door zijn dochter Sarah Kalis)

- Redding 1

- Redding 2

Aanvraag verbruiksartikelen 28 september 1950

De reddingboot komt. Een boekje dat destijds is uitgeven door de Rijkspostspaarbank

Met de ( Dorus Rijkers) Bot Coen naar Bergen op Zoom uit de Waterkampioen

Aankoop Dorus Rijkers door de burgemeester van Den Helder Datum: 23 Januari 2006

Uit; het dagboek van H de Booy 1923

http://www.egoproject.nl/archief-debooijfamilie/Fragmenten%20Reddingmaatschappij.htm

1923

Donderdag 18 januari. ‘s Morgens ½ 10 op bureau. Per tram naar de Rolandwerft Vertens. Mevr. Vertens al dadelijk min of meer bokkig en na enig gepraat over beproeven onderdruk van de dubbele bodem verregaand onhebbelijk. Het kantoor verlaten en de boot bezien. Deze is thans van buiten geschilderd. […] De boot wordt klaargemaakt om te water te laten. De schilder bezig met het opschilderen van de initialen NZHRM in de zijde en de naam Dorus Rijkers. De patrijspoorten zijn aangebracht. De zeilen gezien, niet veel zaaks.

Zaterdag 20 januari naar Prof. Vossnack te Delft om met hem te spreken over de al- of niet noodzakelijkheid van het persen onder druk van de dubbele bodem der Bremer boot en andere zaken. Maandag naar stad en vind ik brieven uit Bremen die maken dat ik er weder heen moet. [dit gebeurt 26 en 27 jan., er worden gesprekken gevoerd met een Dr. Edgard en verder Vertens, c.s. en hun advocaat; de inhoud van die gesprekken niet opgetekend].

Vrijdag 23 maart 1923. Naar de Rolandwerft. Mentz is daar bezig aan de rekening van het bijwerk, die mij ‘s avonds erg bijgewerkt wordt aangeboden. Intussen hebben wij gecompenseerd en de boot aan de Tiefer gelegd. De rekening van het bijwerk is ruim 8 miljoen Mark en 150 gld. en ik zet er mijn poot maar onder. Mentz tot het laatst onhebbelijk, zodat men lust heeft hem van de trappen te gooien. De conferentie eindigt met een fles Rijnwijn op kosten van Mentz. Wat een comedie is het toch in de handel.

Zaterdag 24 maart 1923. Olie geladen in Nordenham, dit duurt 4 uren. ‘s Avonds 12.30 te Wilhelmshafen en de nacht doorgebracht in de kajuit, onder de fok en later op de bank zittend, pratend met Neuhaus over „het Leven”. Beroerde nacht. Ik had niet veel lust in de kooien vooruit.

Zondag 25 maart 1923. Het was een dikke mist ‘s morgens vroeg. Een beetje warm geworden in de kamer van een sterk gebouwde vuile sluiswachter. Diarrhee . Met Neuhaus naar allerlei autoriteiten om gedaan te krijgen dat wij door mogen op Zondag naar het Wilhelmshafen-Emden kanaal. ‘t Lukt eindelijk. ‘t Kanaal is afschuwelijk. Nauw en veel bruggen en sluizen. ‘s Avonds te Wiesede. Vruchteloze pogingen om daar een onderdak te vinden. Geslapen op de bank van de kajuit en volgens mededeling van Neuhaus sterk gesnurkt.

Maandag 26 Maart 1923. Door naar Delfzijl. Prachtige avond. Geslapen bij Toxopeus waar ik heel hartelijk werd ontvangen. Ik was al tamelijk ziek toen.

Dinsdag 27 maart 1923. Een derde man geëngageerd genaamd Berend Kip, een dikke kerel, die ons door de binnenwateren door Groningen naar Zoutkamp loodst waar wij slapen. Ik in het hotel. Voel mij zeer matig.

Woensdag 28 Maart 1923. Om 6 uur vertrokken. Koud beroerd weer en om 12 uur aangekomen te Leeuwarden voor het huis van Nella en Theo.

 

Ik voel mij ellendig. Om ½ 3 kwamen vele bewoners van Leeuwarden de motorreddingboot Dorus Rijkers bekijken. ‘s Avonds een lezing over Reddingmaatschappij in de Leeuwarder bioscoop, een treurige vieze gelegenheid. De plaatjes onduidelijk. Dit en mijn koorts maken dat ik alles maar vlug afmaak. De films zijn in ieder geval mooi en we hebben ‘s middags en ook nu geld opgehaald en het aantal contribuanten is sterk vermeerderd.

Donderdag 29 Maart 1923 is de Dorus Rijkers vertrokken en ga ik namiddag 1 uur per trein in de 1e klasse en ik heb koorts en kom ‘s avonds thuis.

9 april 1923 Maandagmiddag naar de Dorus Rijkers die aan de kop van de Handelskade ligt na het compenseren van het kompas. Dorus Rijkers is er geweest en heeft staan zwetsen aan de wal. „Dat werk deet ik nu vroeger voor niks, daar wordt tegenwoordig f 1300.- voor betaald enz.

Uit; archief Familie De Booij

Het gebeurde op 10 oktober 1934

 

 

 

De Noord-Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, welke op 11 november het 110-jarig bestaan viert, hield woensdag nabij Egmond aan Zee een demonstratie met twee harer reddingboten. De „Dorus Rijkers” te midden der woeste baren. Deze frapante opname werd gemaakt vanaf de reddingboot „Neeltje Jacoba”.

 

 

uit; de Heldersche Courant van 02-06-1939;

Onderhoud en vernieuwing.

Wat het onderhoud en de vernieuwingen van de „Dorus”betreft, lezen wij het volgende:

De motor kreeg periodiek onderhoud bij Machinefabriek en Reparatiebedrijf J. H. Keller v.h. Deutz, te Rotterdam; voorts werd een nieuwe regulateur aangebracht, hetgeen een groote verbetering bleek te zijn. Ook aan het schip werden eenige verbeteringen aangebracht; de steunen van het springnet werden verplaatst, de lantaarnbakken vernieuwd, een patrijspoort aangebracht in het schot tusschen motorkamer en achterverblijf, een nieuwe trap in het voorlogies geplaatst, een werkbank met gereedschapskistje aangebracht in de machinekamer. Voorts werd een toegangsklep aangebracht in het dek boven de w.d. afdeeling tusschen voorlogies en kettingbak. dit compartiment zal worden gebruikt voor het opbergen van oliegoed.

Eind Augustus liep de „Dorus Rijkers”ernstige bodemschade op tengevolge van het stooten op een zich onder water bevindende strekdam; enkele platen moesten worden vernieuwd; de kosten der reparatie waren door verzekering gedekt.

Aanvraag voor een verstrekking van rum 2 november 1946

 


 

The rescues of Pieter Kalis

 

FIRST RESCUE

 

The First Rescue - on the Receiving End
In 1946, Pieter Kalis enrolled in the Maritime Academy (Zeevaartschool) in Den Helder. It didn’t take long for the adventures to begin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter Three – They Knew Better


They set out on the 23rd of May, 1947. Pieter Kalis and Franz Kunst. It was Easter weekend and a welcome break from the learning at the maritime academy they were attending in Den Helder. Pieter was eighteen years old at the time, and Franz was of a similar age. They were longing for adventure and to be done with their schooling. They felt invincible, and heard the siren call of the open sea.
As luck would have it, they had somehow recently chanced upon a rubber boat, a remnant from a wartime German U-boat. Opportunity knocked and the two young men answered. The weather had been acceptable for such an excursion and, with the sun shining, they set off excitedly in the morning,
drifting with the ebb tide, which assisted them in reaching the Razende Bol (Raging ball), also known as the Noorderhaaks1. This sandbar in the North Sea is just a little over two kilometres away from the mainland—perfect for a day trip.
The young men were familiar with the currents and tides, and filled with the immortality of youth; they felt only the exhilaration of the fresh sea air. It didn’t take long to reach their destination and they pulled their rubber boat ashore on the beach. They enjoyed their day wandering and
exploring the far reaches of the five kilometre square sandbar, and when the flood tide began to run,
boarded their boat and prepared to make their way home. They travelled on the return currents, raising the sail with which the boat was equipped.
The two had the mainland in their sights; at the same time someone on the mainland also had them in his sights. The log book from the Dorus Rijkers indicates: “On Friday, May 23rd, 1947, the Kijkduin Coast Guard reported to me that they had seen a rubber raft on which two nautical students found themselves drifting out on the ebb tide in the Molengat2. So that no further risk should come to these adventurers, it was decided, as wind and tide were from the opposite direction, to send the Dorus Rijkers out. The Dorus Rijkers left at 1740h, picked up the dinghy and the young men and brought them back to the harbour.
Moored there at 1830h.”
Pieter and Frans, of course, felt that there was no danger in their excursion; and that they would have had little, if no, difficulty making their way home. As the dangerous waters of the North Sea often required rescues to be undertaken, each event was newsworthy. To Pieter’s vexation and indignation, he found an article printed in the local newspaper3 about the event.

“Youthful Sailors Knew Better”


Two maritime school students chose to go to sea yesterday afternoon, with a rubber boat of German fabrication. They let themselves drift on the ebb tide and be carried to the Razende Bol, where they pulled their little vessel up on the beach. When the flood tide began to run, they sailed on the return currents, during which the raised sail was useful. They were noticed by the lookout from the lighthouse, who then raised the alarm with the Dorus Rijkers, because a change in wind direction was expected, which would place the boys in very unpleasant circumstances. Skipper Bot and his men overtook the boys on the high seas. The young seals initially refused to board the rescue boat ‘because indeed there was no danger.’
Only when the skipper repeatedly told them of the peril of their adventure , did they step onto the Dorus. The commissioner of the pilot services had a spirited word with the young men when they arrived in Den Helder, and then handed them over to the director of the Maritime School, who likely also went over it with them again.”

 

 

 

The rescue is also noted in the book “de Motorreddingboot Dorus Rijkers” on page 59, where it is listed as follows:

Rescue
Number
Date
Time
Name of Ship
 Place of
Stranding
 Rescued
 1057
 23-May
 1 hour
 Rubber raft??
 Molengat
2

 

The Skipper on the Dorus Rijkers that day was actually not Piet Bot, as the newspaper reported,
but Jaap van Veen. Normally he was the mate, so Piet Bot must have had the day off. Lou van Loosen
was the mate, and Jan Bijl was the motorman. There were also two sailors on board, P. Kramer and D.
Snip.
The two young men returned to their lessons, likely unaware that correspondence continued in
relation to the ordeal. A letter was sent by the local commissioner to the rescue society headquarters
requesting reimbursement for expenses.

 

 

Frans Kunst and Pieter Kalis in Radio Telegraphy Class
Left to Right: Sytse Harders (far back),
Front row: student Frans Kunst, teacher Lou van de Akker
to right against chalkboard “unknown” ,
Front desk: students “unknown”, Hans van Angeren, Gerard Glim, Pieter Kalis
Back desk: students Henk Ike, Arie Boon, Jan Kuyer, Brammetje den Hartog

 

 

 

27 May 1947

Learned Sir,
With this letter, I have the honor to inform you, Learned Sir, that on Friday the 23rd of this month, at about 1700h, Coast
Guard told me that a pair of students from the Maritime School were on a rubber raft drifting out from the Molengat (at ebb
tide). They landed on the Razende Bol. I sent the Dorus Rijkers out, who picked up the young men and brought them in.
It turned out to be Frans Kunst and Piet Kalis, who are known to the Director of the Maritime School for their behaviours.
When I questioned them, Kunst claimed that he was picked up against his will (because he had it under control).
It should be noted that the wind was ENE, and with the incoming flood tide. Besides, I did not consider it wise to wait for this adventure to conclude.
My question is: can we punish these guys for their recklessness, for example by speaking to their parents for expenses, ie. six
guilders - for the three men of the D.R. and two men with a punt, also for the use of 20 litres of oil?

Sincerely yours from the local Admisistration Commissioner
A. Lieshout, secretary
To the Director of the N.Z.H.R.M (North and South Holland Rescue Society)
Heerengracht 545
AMSTERDAM (C)

 

The response to the request from the local commissioner came shortly thereafter:

 

 

 

 

 

North and South Holland Rescue Society

2 June 1947

To the Commissioner for Local Administration of the NZHRM in Den Helder.

Gentlemen, In response to your letter dated 27.5.’47 in respect of the trip of the „Dorus Rijkers” on 23 May last, we inform you that we want to consider this trip as a simple rescue mission, of which the costs are entirely at our expense. It is of course possible that the boys would have seen a chance of coming under their own power, but it is the responsibility of the lifeboat to prevent possible accidents. Any punishment of the young seamen lies in the path of the parents or the Director of the Maritime Academy.
We would still like to see a “Stranding report” of this trip submitted.

Sincerely yours
North and South Holland Rescue Society
“H. Th. de Booy”
Director
H. Th.de Booy
Director North

 

 

 

Pieter’s scrapbook contained the newspaper clipping. He was unaware of any correspondence or any further mention of the incident. There was a handwritten note alongside the newspaper clipping “Much ado about nothing. Explored Razende Bol a sandbank between Huisduinen and Texel in nice, sunny weather. All blown out of proportion about ‘rescue’ by lifeboat ‘Dorus Rijkers’”.
That was the end of the story as far as the young sailors believed, although it reared its ugly head once again in an article in the Helderse Courant in 1950: “That was not the first time for Kalis. It had happened before, he went to the open sea with a sailing sloop. Then he got stuck on the Haaksgronden and the ‘Dorus Rijkers’ had to get him out of trouble. Let it be the last time, even though we have respect for the
entrepreneurial spirit of the young.”
At around the same time, an article appeared in another paper4: “One of the students, the fourth mate Kalis out of Den Helder, had been through something once before: at that time he was in a sailboat in bad weather, stranded on the Haagsgronden near Den Helder and the lifeboat from Den Helder, the “Dorus Rijkers”, with great difficulty, was able to take him off of the sandbar.
Both articles were in relation to another incident and another rescue.

 

Second rescue

 

Chapter Four – A Lesson Learned is a Lesson Earned


Three years later, almost to the day, another adventure began. It was Easter weekend again, time to blow off some steam and set the learning aside. This time four adventurers set out, and with the additional years of schooling and some practical experience under their respective belts, the endeavour was more elaborate.
It was May of 1950. Pieter Kalis, at the Maritime Academy in Den Helder working on obtaining his third officer’s certificate, along with classmates Berveling, Slot and DeJong, had a plan. A regatta known as the Hoek van Holland – Harwich5 race was their ultimate goal. First though, a training run was in order. A small (8.75 metre) sailboat, equipped with an engine, was procured and the details of the plan were worked out. Theoretically, it was all possible. They discussed their idea with a teacher and the director of the Maritime Academy which they were attending, but were discouraged from attempting the crossing between Holland and England. So—they continued their scheme secretly.

 

 

 

On Saturday, May 27th, at around eight o’clock in the evening, the four young men had set out in a small sailboat to make the return trip to Den Helder from Yarmouth. The trip to England a few days earlier had gone well, and with a successful journey behind them, they felt confident as they set out. By Sunday morning the wind had increased substantially, and to avoid the Haaksgronden, the young sailors steered to the south. The dangers of the ever-changing sandbars, which had caused innumerable wrecks over the years, had to be avoided. They tried to reach the harbour of Den Helder by approaching it with a wide southerly curve, but the boat had no keel; strong currents, and winds approaching seven
on the Beaufort scale (28-33 knots, near gale force) made any sort of navigation near impossible. The mainsail had torn to shreds near Wijk aan Zee that morning and the foresail did offer much in the way of manoeuvrability; they were relying solely on the power of the small engine. Then, with the sea heaping up, waves reaching ranging from four to six metres and white foam from breaking waves blowing in streaks with the wind; the unthinkable happened—the engine quit.


In no time, they were nearing the shores of Castricum, about fifty kilometres south of Den Helder. The young men had already donned their lifejackets, and the only thing they took solace in was the exhausted carrier pigeon that landed on deck—land couldn’t be far off.

 

At about eleven-thirty Sunday morning, a watchman on the bridge of the lugger7 Sch.160 (Scheveningen #160), saw what he described as a “shattered nutshell” near the coast of Wijk aan Zee that was struggling to make its way through the rough seas. He immediately radioed for a rescue boat to be sent out. At twelve noon “Neeltje Jacoba” was alerted by the Coast Guard at Ijmuiden that a small boat was caught in the storm and in danger. The “Neeltje Jacoba”, one of the fleet of rescue boats belonging to the KNZHRM (Royal North- and South-Holland Rescue Society), was stationed at Ijmuiden.
It quickly set out with Captain Jaap van der Meulen at the helm. A Wijsmuller Company tug, “Nestor,” left the safety of the harbour to assist. While onlookers watched breathlessly from the shore, fearing for the lives of the four young men, the “Neeltje Jacoba” fastened a tow line to the hapless vessel at about one o’clock in the afternoon and began towing it home. A great deal of expert navigation was required to hold the boat in tow steady as it passed through the rough waters at the jetties at Ijmuiden, and it took a further hour, from the time the tow line was attached to the boat, to get it safely moored.
The steamlugger “Onderneming II” (Sch.160, active from 1915-1952, owner– Fr. Vrolijk) which radioed for a rescue boat to be sent out
Wijsmuller Tug and Salvage Company’s “Nestor” which assisted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The young men were through the danger, but now had to face what was likely the most uncomfortable part of the journey. A crowd had gathered at the dock to watch as the vessels were moored. Waiting for the rescued sailors were both Mr. J. R. van Eerde, the Director of the state fishing
port of Ijmuiden; and Mr. Kuiper, the harbour master. The harbour master greeted them with a stern speech, indicating that they had not only risked their own lives, but also those of their rescuers.

 

 

 

One of the four, after reaching the port safely, joked “The worst of it was sleeping on the hard boards, I yearn for an ordinary bed.” The rest of them slunk away, embarrassed. One lost his passport,
and, after being questioned by a Customs officer, the boys took a train home. The boat would be brought back to Den Helder through inner waterways.

Jaap van der Meulen later commented that “If they hadn’t received a tow line around then, they would have drowned like rats.”

 

 

 

 

The Director of the Maritime Academy was interviewed by various newspapers after the incident and said he had no objection to such outings, provided that the vessels were seaworthy and the weather was good. He considered it an unusually troublesome incident; that it had occurred during the Easter vacation and he had not been aware of it. He also remarked that he found it unlikely that the four young men would already have put ashore in England. It was only Friday morning when they left and it seemed impossible to him that they would already leave an English harbour—the boys refused to tell him which harbour—Saturday evening at eight o’clock.
“Bigger yachts than my students Kalis, Berveling, Slot and deJong implemented, have participated in the Hoek van Holland—Harwich Regattas and they have had to give up the fight. I can’t imagine that the boys had the illusion that with this boat, and with luck, they could participate in such a tough race. Moreover, I can think of none of the four competent to undertake such a journey.
Again, to Pieter’s chagrin, an article appeared in the newspaper, which he carefully cut out and kept in a scrapbook with the comments “Our trip to Great Yarmouth, England; being picked up by motor lifeboat “Neeltje Jacoba” from Ijmuiden on our return trip. Not much nice said about me and my previous experience media hype and sensation and half-truths)”.
It’s a good thing he didn’t know about the other two articles that had been printed about this particular adventure.

 

(Unknown Newspaper, May 1950—translation)
Neeltje Jacoba Saves Four Daredevils
Dangerous Journey of Small Motor Sailer
(by a special reporter)

 

Skipper van der Meulen and his men from the Ijmunden lifeboat “Neeltje Jacoba” had to risk their lives on Easter Sunday for a small boat that was manned with four young daredevils that was adrift off the coast between Wijk aan Zee and Egmond and was threatening to beach itself. It turned out to be an eight-and-a-half metre long nameless cabin sloop, with which four students from the Maritime School in Den Helder left Saturday night, from England, with a destination of Den Helder.


At around twelve o’clock Sunday afternoon, the lifeboat “Neeltje Jacoba” was alerted by the Coast Guard of Ijmuiden that between Wijk aan Zee and Egmond a very small boat threatened to be thrown on the shore by huge waves. Immediately,
the lifeboat went to assist, and reached the little boat just in time. The four young men had already put on their lifejackets and waited, soaked through and pallid, for the arrival of the “Neeltje Jacoba.”
The lifeboat succeeded in taking the boat in tow: it is this boat that brings very small ships into the harbour. There was a lot of navigation needed to hold the boat amongst the waves and the jetties.
The wind, which by this time had reached about seven on the Beaufort Scale, had, in the early morning, torn the mainsail to shreds and the engine also refused to work. The boat was very old and hardly seaworthy.
However, the students from the Den Helder Maritime School hadn’t yet finished the unusual journey; they had set out on a compass course from England to Den Helder in the night with the boat that they had recently purchased for the Hoek van Holland—Harwich Regatta. They considered this trip a training run.
Apparently, they didn’t carefully calculate the route during the journey. Afraid of the infamous Haaksgronden near Den Helder, they tried to reach the harbour by making a wide sourtherly curve; but by doing that, miscalculated: particularly because the boat had no keel and therefore drifted further south on the upper currents than intended. Because of the misfortune with the mainsail and engine, the boat ended up down the coast about six kilometres north of Ijmuiden.

 

“Irresponsible” (page 2)


In an interview with the head of the Maritime School in Den Helder, Mr. J. Middendorp, we learned that the four young men were all taking a course for their third mate’s certificate at the school. They had qualified some time ago for fourth mates. The Director considered it an unusually troublesome incident; he said he was completely unaware of the fact that the boys wanted to undertake this adventure. It had occurred during their Easter vacation.
One of the students, the fourth mate Kalis out of Den Helder, had been through something once before: at that time he was in a sailboat in bad weather, stranded on the Haagsgronden near Den Helder and the lifeboat from Den Helder, the “Dorus Rijkers”, with great difficulty, was able to take him off of the sandbar.
That trek, the Director expressly adds, was also a trip during Easter vacation, not school-related. Mr. Middendorp doesn’t believe the story much, that the four young men would already have put ashore in England. It was only Friday morning when they left and it seemed impossible to him that they would already leave an English harbour—the boys refused to say which harbour—Saturday evening at eight o’clock.
“Bigger yachts than my students Kalis, Berveling, Slot and deJong implemented, have participated in the Hoek van Holland—Harwich Regattas and they have had to give up the fight. I can’t imagine that the boys had the illusion that with this boat, and with luck, they could participate in such a tough race. Moreover, I can think of none of the four competent for such a journey.

 

 

 

 

 

(Helderse Courant, May 29th, 1950—translation)


Four Nautical School Students Sought Adventure Offshore “Neeltje Jacoba” Brought the Sloop to IjmuidenFour students, at the Den Helder Maritime Academy to obtain their third mate’s certificates, wanted to put what they learned into practice. They bought a sailing sloop with an engine, and thus left the port of Den Helder, in the expectation of an exciting Easter vacation. They even hoped to reach the port of Harwich, but that the trip would end with a kind of shipwreck below Ijmuiden, they had not imagined.


Bold experiment


It provides food for thought that Kalis (a Nieuwdieper*) and his fellow students Berveling, Slot and De Jong had prepared their trip in secret. They had not informed the Director, Mr. J. Middendorp and teacher, Mr. Katoen, because they knew what these men think about such experiments.
With the enthusiasm of youth, who do not always see the dangers, the twenty-year old lads went offshore. In itself that was a remarkable achievement, showing that they have sailor’s blood in the veins and are not an easily frightened. The coin of their trip certainly has a good side, but on the flip side were major risks. The young men may have discovered that in reality, when the open sea was a lot rougher than it had first appeared. It was not easy, with a fairly rickety boat, to keep steady in the high seas, and the quartet were carried ever lower southwards.
Near Wijk aan Zee the mainsail ripped. With the strong wind it was almost impossible to manoeuvre with only the foresail.
The situation was deteriorating, and then the engine gave up the ghost. A little ship of not even nine metres long was adrift.
Fortunately they were observed from the shore, the little ship was in trouble. The Coast Guard sent the message through, with the result that at noon Sunday the lifeboat “Neeltje Jacoba” left the port of Ijmuiden. The tug “Nestor” from the Wijsmuller Tug and Salvage Company assisted. Fortunately it was not a difficult rescue. The unnamed sailing sloop with the four soaked crew was taken under tow and brought to the harbour in Ijmuiden, where the harbour master gave a wonderful stern welcome speech. He lectured the young men that they not only their own lives, but also those of others, had been compromised.
That was not the first time for Kalis. It had happened before, he went to the open sea with a sailing sloop. Then he got stuck on the Haaksgronden and the ‘Dorus Rijkers’ had to get him out of trouble. Let it be the last time, even though we have respect for the entrepreneurial spirit of the young.
The Director of the Maritime Academy, Mr. J. Middendorp, told us in response to what had happened, that he has no objection to such outings, when the boys have perfect equipment and the weather conditions are tolerable. In this case, however, the adventurers possessed an unseaworthy vessel and the weather left a lot to be desired, so that he had certainly not approved of the experiment when the young men had come to him with the plan.


*Resident

 

 

 

(Ijmuider Krant, May 30th, 1950—translation)
Easter Trip with anxious conclusion


Four young daredevils narrowly rescued the surf at Wijk aan Zee

 

Old boat picked up by the ‘Neeltje Jacoba “from the foam In the wild surf early on Easter Sunday, that tore along a Wijk aan Zee beach, four boys on an old gray sloop lived through a few anxious moments: the engine of the mere 8.75 meter long boat was broken down, the mainsail lay in shreds on the deck and the boat danced in the brooding storm, with the west wind in the back, to the banks. “If they had not received a tow line about then, they would drowned like rats” is the view of skipper Jaap van der Meulen of the Ijmuiden lifeboat “Neeltje Jacoba”, who went out about noon to try and save the four daredevils from their distressing situation.
At about eleven-thirty, a watchman on the bridge of the lugger Sch.160, saw what he described as a “shattered nutshell” near the coast of Wijk aan Zee unsuccessfully battling the rough seas, and immediately sent a radio telephone message to short to have the support unity of the KNZHM put into action. The “Nestor”, of the Wijsmuller Company, left the safety of the harbour to assist. The few people who saw the three small ships doing their dance, watched, heartstoppingly—especially for the grey sloop with its four passengers.
At one o’clock the “Neeltje” had connected with the nutshell and the return to Ijmuiden could begin.
An hour later, with the pilot boat ensuring some shelter from the jetties, the boat was pulled to the side, where the four boys were under the eyes of a silent, almost reproachful crowd—the oldest was twenty years—a warm welcome was waiting: both the director of the state fishing port of Ijmuiden, Mr. V. Eerde, and harbour master Kuiper. These students from the Den Helder Maritime Academy were administered a severe berating.
An Easter trip to England in this way had a soaked but perhaps instructive conclusion; crossing with a small motor sailer in forecasted bad weather cannot be called anything but terribly stupid and irresponsible.
On Saturday evening at eight o’clock, the unnamed sloop left from Yarmouth after it, only a few days previous, arrived in England from Den Helder. On Sunday morning the wind was increasing and, to avoid the Haaksgronden, the boys headed south near Castricum when the problems started: engine broken, torn mainsail, dangerous banks at port …the lifejackets were fastened and the outlook seemed bad. The exhausted carrier pigeon, which landed on the boat, was perhaps a small consolation: the safe shore was not too far away.
One of the four, after the towed arrival into Ijmuiden already joked “The worst of it was sleeping on the hard boards, I yearn for an ordinary bed,” but the rest of them remained embarrassed while being questioned by a Customs officer. One of the passports was lost.
The Haasnoot* boy from Katwijk and his three friends from Den Helder and Bussum went home by train.
The boat will of course be brought back to Den Helder through the inner waterways. For now,in any case, they won’t be sailing to England in a small boat … for the crews of the Dutch rescueboats this would also be peaceful. Hopefully this difficult lesson is also a warning for future pleasure boaters on the North Sea , who themselves cannot afford a fully seaworthy boat; lately there is too much risk in this area.

 

*Haasnoot Vis is a well-known fish/seafood company in Katwijk

 

 

 

Aankoop Dorus Rijkers door de burgemeester van Den Helder Datum: 23 Januari 2006

 

 

Volledige tekst:
Geachte Burgemeester,
die reddingboot „Dorus Rijkers” mag geen plezierjacht worden van een of rijke patser, noch een commercieel gerunde boot voor sportvissers.
U moet dit schip doen laten aankopen door een door U op te richten stichting „Dorus Rijkers” en in de vaart houden als statievaartuig van de gehele Heldersche Gemeenschap. Uw voetballers kunnen er mee te voetballen naar Texel, Vlieland, Terschelling , Ameland, Schiermonnikoog, Wieringen en Urk.
Uw schoolkinderen maken vakantiereisjes rond de Waddenzee en naar de Kaag of de Friesche meren. Uw bejaarden gaan er mee naar de markt in Schagen en Alkmaar. En als Uw Gemeentebestuur Gasten heeft laat U hen de Noordzee ruiken. Als U de boot bij sportevenementen (voetballen, roei- en zeilwedstrijden) dan als escortevaartuig inschakelt, krijgt U zeer zeker zeker subsidie van Sportfederatie en het nieuwe departement (buitenrecreatie!). En de boot mag niet worden veranderd. ‘t moet een oldtimer worden; een museumschip. In de kajuiten hangt U ingelijste oorkonden en medailles van redders. Groot Brittanje heeft z’n museumpubs; wij onze (drankvrije) museumboats.
Op Terschelling groeien bovenstaande plannen rond de reddingboot Brandaris
Sportfederatie?? en departement zijn al op de hoogte en staan niet afwijzend.
U kunt het bovenstaande het beste bespreken met twee of drie versierders??
Aan al die overal zwaar aan tillende figuren heeft U niets.
Met de meeste hoogachting,
Uw dienstvaardige en vermaakblievende xxxxx

[ingekomen 23-9- ‘65]
Dit was nog niet zo gek gezien door deze persoon in 1965.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Helder voor tonnen
een herenbasketbalploeg gesubsidieerd (onder de naam van de medesponsor Cape Holland !!) onder het mom van stadspropaganda.
Afgelopen maand is de ploeg
failliet gegaan en opgeheven omdat ze meer uitgaf dan er binnenkwam.
Dat geld had beter in de Dorus gestopt kunnen worden!

 

Instructies motordrijver per 1945

 

Ontvangst noodrantsoenen 2 februari 1946

 

Aanvraag verbruiksartikelen 28 september 1950