Vrijwilligers

Vrijwilligers die op één of andere manier werkzaam zijn binnen het renovatie-project ‘Dorus Rijkers’

Harry Cornelje, Adrie Rijpert, Sip Wiebenga, Wladimir Dobber, Martin de Wolf, Tom Lantau, Ruud Kwast, Kees van der Giessen, Klaas Bijl, Wolfgang Weisskopf, Dirk Sont, Henk Hummel, Arie Klaver, Freek v. Lienen, Piet Rollingswier, Fred Woning, Paul Schaap, Michel de Jong, Laurens Gankema.

Wat houdt vrijwilligerswerk in?

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, zoals de instandhouding en exploitatie van de motorreddingboot de ‘Dorus Rijkers’.
Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de leefbaarheid in ons land aanzienlijk minder aantrekkelijk zijn.

Hoe zou je vrijwilligerswerk kunnen definiëren?

  1. Het is het geheel van activiteiten, dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd;
  2. Zonder financiële vergoeding (m.u.v. eventuele kostenvergoedingen);
  3. In georganiseerd verband;
  4. Met een maatschappelijk doel en voor anderen en/of de samenleving.

De vrijwilligers van de ‘Dorus Rijkers’, die allen een maritieme achtergrond hebben (Koopvaardij, Koninklijke Marine, Visserij en Rijkswerf), zetten zich in voor de instandhouding en exploitatie van dit varende monument.

Nieuwe vrijwilligers en belangstellenden kunnen zich voor het verkrijgen van informatie, via het contactformulier van deze website aanmelden.